מחקרים

האם יש צורך בטיפול אנטיביוטי מניעתי ממושך לאחר ניתוחי אף-אוזן-גרון וניתוחי פה ולסת?

מטא-אנליזה הדגימה כי אין יתרון לשימוש בקורס אנטיביוטיקה ממושך לאחר ניתוחי אף-אוזן-גרון וניתוחי פה ולסת. טיפול מניעתי של 24 שעות או פחות הינו טיפול יעיל, עם פחות תופעות לוואי ופחות סיכון להתפתחות עמידות בהמשך

כירורגיית פה ולסת, שיניים (צילום: אילוסטרציה)

טיפול אנטיביוטי מניעתי נמצא בשימוש נרחב לאחר ניתוחים שבהם מעורבות רקמות ריריות של מערכת העיכול והנשימה, אך משך הזמן האופטימלי של טיפולים מניעתיים אלה לא תמיד ברור. במחקר זה הושווה קורס אנטיביוטיקה קצר (24 שעות או פחות) לקורס אנטיביוטיקה ממושך (72 שעות או יותר) כטיפול מונע לאחר ניתוחי אף אוזן גרון וניתוחי פה ולסת.

חיפוש בספרות באמצעות PubMed הושלם באוקטובר 2017 וכלל מחקרים פרוספקטיביים שהשוו טיפול אנטיביוטי מניעתי למשך 24 שעות או פחות, לעומת 72 שעות או יותר לאחר ניתוחי אף אוזן גרון וניתוחי פה ולסת. חלק מהמחקרים נבחרו במיוחד מרשימת המקורות של המחקרים שנמצאו באמצעות מילת החיפוש הראשונית. כל האנליזות בוצעו בין ספטמבר 2017 לאוקטובר 2018.

כל שלבי הסקירה בוצעו בהסכמה רחבה על ידי 2 סוקרים. הוצאת הנתונים ואיכות המחקר בוצעו ונבדקו באמצעות ה-Coherence data Extraction Form וה-Coherence Risk of Bias Tool. פריטים מועדפים לדיווח עבור סוקרים שיטתיים והנחיות רשמיות לביצוע מטא-אנליזה שימשו לביצוע הדיווחים. ההשפעות הקבועות של שיטת מנטל-הנזל (Mantel-Haenszel) שימשו למטא-אנליזה. התוצא העיקרי שנמדד היה הסיכון היחסי של זיהום בפצע הניתוחי, הגורמים המיקרוביאלים של זיהום בפצע הניתוחי, תופעות לוואי, משך אשפוז ועלויות טיפול.

במטא-אנליזה נכללו 21 מאמרים עם 1,974 מטופלים במצטבר. במטופלים שקיבלו משטר טיפול עם אנטיביוטיקה מניעתית למשך 24 שעות או פחות לעומת מטופלים שקיבלו טיפול למשך 72 שעות או יותר, לא נמצא הבדל משמעותי בשכיחות אירועי הזיהום הפוסט-ניתוחי באוכלוסייה המקובצת (סיכון יחסי, 0.90; רווח בר-סמך 95% 0.67-1.19). כמו כן לא נמצא הבדל משמעותי באוכלוסיית האף-אוזן-גרון (סיכון יחסי 0.89; רווח בר-סמך 95% 0.54-1.45) או באוכלוסיית הפה ולסת (סיכון יחסי 0.88; רווח בר-סמך 95% 0.63-1.21), כל אחת בנפרד. בנוסף, לא נצפתה הטרוגניות באופן גורף או בתתי הקבוצות. מטופלים אשר קיבלו קורס ממושך של אנטיביוטיקה מניעתית פיתחו בסבירות גבוהה יותר תופעות לוואי שאינן קשורות לאזור הניתוחי (סיכון יחסי 2.40; רווח בר-סמך 95% 1.2-3.54).

לסיכום, לא נמצא כל הבדל בשכיחות של זיהום פוסט-ניתוחי בין קורס קצר וקורס ממושך של אנטיביוטיקה מניעתית, לאחר ניתוחי אף אוזן גרון וניתוחי פה ולסת. לכן, קורס קצר של אנטיביוטיקה מניעתית מומלץ יותר לשימוש, אלא אם כן ישנו מצב נוסף שמתרחש ותועד כי יטופל בצורה הטובה ביותר עם קורס ממושך. שימוש בקורס קצר של אנטיביוטיקה יכול למנוע תופעות לוואי נוספות, התפתחות עמידות לאנטיביוטיקה ועלויות גבוהות יותר לבתי החולים. החוקרים הסיקו כי במחקרים עתידיים יש להתמקד בזיהוי קבוצות הסיכון שיכולות להרוויח מטיפול מניעתי ממושך.

מקור:

Oppelaar M. C. et al. (2019) JAMA Otolaryngology Head and Neck surgery. 145, 610

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוחי פה ולסת,  ניתוחי אף,  ניתוחי אוזניים,  אנטיביוטיקה אחרי ניתוח,  אנטיביוטיקה מניעתית,  זיהום בפצע הניתוחי
תגובות
 

צריך לישם