מדד נכות מורחב

אטרופיה של חוט השדרה והקשר בין טרשת נפוצה ונוירומיאליטיס אופטיקה

חוקרים מצאו קשר בין שטח החתך הרוחבי של חוט השדרה לבין נכות בטרשת נפוצה ונוירומיאליטיס אופטיקה

ידוע כי שטח החתך הרוחבי של חוט השדרה (cross‐sectional spinal cord area – SC-SCA) בחוליות הצוואר ובחוליות החזה בטרשת נפוצה, קשור לנכות. עם זאת, קשר שכזה עוד לא הוכח בספקטרום המחלות של נוירומיאליטיס אופטיקה (Neuromyelitis Optica spectrum disorder י- NMOSD). מטרת החוקרים הייתה לאפיין את ההבדלים בין טרשת נפוצה ל-NMOSD בסגמנטים של חוט השדרה, בהם לשטח החתך הרוחבי יש קשר לנכות.

החוקרים מדדו את שטח החתך הרוחבי בין החוליות C2/C3,יC3/C4,יT8/T9 ו-T9/T10, ב-140 חולי טרשת נפוצה (111 עם טרשת נפוצה התקפית הפוגתית ו-29 עם טרשת נפוצה מתקדמת), ו-42 חולי NMOSD עם נוגדן מסוג אימונו גלובולין G נגד תעלת Aquaporin 4. מידת הנכות הוערכה באמצעות ציונים במדד הנכות המורחב (Expanded Disability Status Scale - EDSS). החוקרים השתמשו ברגרסיה לינארית מדורגת על מנת להגדיר מתאמים רבי משתנים בין שטח החתך הרוחבי של חוט השדרה לבין נכות.

החוקרים מצאו כי שטח החתך הרוחבי של חוט השדרה בחוליות החזה היה נמוך יותר משמעותית בחולי MNOSD בהשוואה לחולי טרשת נפוצה, גם לאחר התאמה לגיל, מגדר ומשך המחלה (p=0.002 בין החוליות T8/T9). עם זאת, לא היה הבדל משמעותי בשטח החתך הרוחבי בחוליות הצוואר, בין שתי המחלות. עוד נמצא כי שטחי החתך בחוליות הצוואר ובחוליות החזה היו במתאם שלילי עם ציוני ה-EDSS בחולי טרשת נפוצה (P<0.0001 בחוליות C3/C4 ו-P=0.0002 בחוליות T8/T9), בעוד בחולי NMOSD רק בחוליות החזה נמצא מתאם עם ציוני ה-EDSSי(p=0.0006 בחוליות T8/T9). לאחר אנליזות רגרסיה מרובות, גורמים מנבאים לנכות בטרשת נפוצה היו: שטח חתך רוחבי נמוך יותר בחוליות הצוואר, התקדמות המחלה, גיל מבוגר ומספר רב יותר של הישנויות. הגורמים המנבאים במקרה של NMOSD היו שטח חתך נמוך יותר בחוליות החזה וגיל מבוגר.

החוקרים הגיעו למסקנה כי שטח החתך הרוחבי של חוט השדרה בחוליות החזה מהווה גורם מנבא שימושי לנכות בחולי NMOSD, בעוד שטח החתך בחוליות הצוואר קשור לנכות במטופלים עם טרשת נפוצה.

מקור: 

Nakamura, Y. et al. (2019). European Journal of Neurology. https://doi.org/10.1111/ene.14038

נושאים קשורים:  מדד נכות מורחב,  טרשת נפוצה,  נוירומיאליטיס אופטיקה,  שטח חתך בחוט השדרה,  מחקרים
תגובות