חדשות

ירידה משמעותית בתמותה מזיהומים נרכשים בבתי החולים הכלליים בישראל

מספר מקרי התמותה מזיהומים נרכשים בבתי החולים הכלליים עומד עתה על כ-3,350 מקרים בשנה - ירידה משמעותית לעומת שנים קודמות

מנהלי המחלקות הפנימיות מתריעים מקריסת המערכת כולה. צילום: האיגוד לרפואה פנימית

על פי ניתוח נתונים שבוצע במרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה במשרד הבריאות, חלה בשנה שעברה ירידה משמעותית הן במספר המקרים שבהם מאושפזים בפנימיות וביחידות טיפול נמרץ נדבקו בחיידקים מחוללי זיהומים נרכשים והן במספר מקרי המוות בעקבות זיהומים אלה.

מנהל המרכז, פרופ' יהודה כרמלי, מסר בעקבות דו"ח המרכז שפורסם אתמול כי ב-2012 היתה הערכה במשרד הבריאות שמספר מקרי התמותה בבתי החולים בארץ עקב זיהומים משניים נרכשים בעת האשפוז הוא בין 4,500 ל-6,000 מקרים בשנה, "כלומר נקודת האמצע היא 5,250".

פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים. "מספר מקרי התמותה מזיהומים נרכשים בבתי חולים כלליים עומד עתה על כ-3,350 מקרים בשנה"

עתה, בעקבות פעילויות נמרצות שנעשו מאז כדי לצמצם בהיארעות לזיהומים ומודל התמרוץ הכספי שהונהג כדי לעודד את בתי החולים לפעול לשם כך – בשנה שעברה (שנת הדו"ח) נרשמה ירידה של 70%-30% במספר הזיהומים המנוטרים שהובילה למניעת 1,095 מקרי מוות.

"מאחר שלא כל הזיהומים מנוטרים והשפעת פעולות המניעה שננקטו בבתי החולים הן רוחביות", הדגיש פרופ' כרמלי במצגת שהכין לשם כך, "ההערכה שלנו היא שלפחות עוד כ-800 מקרי תמותה נמנעו עקב כך. במילים אחרות: ההערכה עתה היא שמספר מקרי התמותה מזיהומים נרכשים בבתי חולים כלליים בישראל עומד עתה על כ-3,350 מקרים בשנה, ירידה משמעותית לעומת המצב שהיה רק לפני שנים אחדות".

פרופ' כרמלי פירט: התחלואה ב-CRE שנמנעה בשנת הדו"ח 2019 היתה 1080 מקרים ונמנעו ממנה 432 מקרי תמותה. מאלח דם ביחידות טיפול נמרץ נמנעו 866 מקרים ובעקבות זאת נמנעו 345 מקרי תמותה. מאלח דם מחיידקים עמידים כמו MRSA,יCRAB ו-VE נמנעו 632 מקרים ובעקבות זאת 253 מקרי תמותה.

עקב זיהום בקלוסטרידיום דפיצילה CD – נמנעו 729 מקרים וכך 50 מקרי מוות. מזיהום בדרכי השתן במחלקות פנימיות נמנעו 720 מקרים ובעקבות זאת 50 מקרי מוות. בסך הכל נמנעו 4,027 מקרים של זיהומים נרכשים ו-1,095 מקרי תמותה.

התכנית למניעת זיהומים נרכשים בבתי החולים, שהוביל המרכז הארצי במשרד הבריאות, רשמה אפוא הישגים מרשימים מאז שהופעלה: ירידה משמעותית של עשרות אחוזים בזיהומים השונים. משרד הבריאות הנהיג מודל תמרוץ כספי לבתי החולים כדי לעודדם לפעולות שונות למניעת הזיהומים ולשם כך הועמד תקציב ייעודי מיוחד שבמצטבר עומד כבר על 130 מיליון שקל, מזה 36 מיליון שקל הוענקו בשנה החולפת לבתי החולים שעמדו במדדי היעד שנקבעו.

השיעור הכולל במניעת זיהומים בעקבות הנהגת מודל התמרוץ הוא של 45%. בתי החולים הנהיגו שיפורים בתשתיות, בניטור והדרכת הצוותים בכל הנוגע להקפדה על היגיינה וניקיון, הנהיגו תכניות מניעה, אבחון וניטור מהיר של אירועים חריגים וכן חיסון העובדים לצד ניהול נכון של שימוש מושכל בתרופות אנטיביוטיות כדי לצמצם בעמידות חיידקים להן.

נושאים קשורים:  המרכז למניעת זיהומים,  זיהומים נרכשים,  פרופ' יהודה כרמלי,  בתי חולים,  חדשות
תגובות
 
02.06.2020, 15:19

סוף סוף ניקו וחיטאו - מפחד הקורונה