היסטוריה משפחתית

גורמי סיכון אשר מגבירים בסבירות גבוהה היארעות פסוריאזיס

היסטוריה משפחתית של פסוריאזיס, גורמי עקה פסיכולוגיים ושימוש בטבק נמצאו בקורלציה עם התפתחות של פסוריאזיס מושרה על ידי tumor necrosis factor-α inhibitor – מחקר מקרה-ביקורת

13.12.2020, 18:24

פסוריאזיס מושרה על ידי Tumor necrosis factor-α inhibitorי(TNFI) הינו תגובה עורית פרדוקסלית המאופיינת בהתפתחות של פריחה פסוריאטית אשר מחקה את המופע של מחלת פסוריאזיס וולגריס. השונות בהופעה הזמנית של הפריחה ושיעורי ההיארעות הנמוכים מעידים על כך שקיימים גורמי סיכון בסיסיים או טריגרים חיצוניים שהינם בעלי תפקיד ביצירת TNFI  פסוריאזיס.

מטרת המחקר הייתה לזהות את גורמי הסיכון הבסיסיים והטריגרים החיצוניים הנמצאים בקורלציה עם תחילת TNFI פסוריאזיס. מחקר מקרה-ביקורת זה כלל 97 מטופלים במרכז רפואה שלישוני בין השנים 2003-2013 אשר פיתחו TNFI פסוריאזיס. 97 מטופלים בקבוצת הביקורת הותאמו לקבוצת המקרים מבחינת גיל, מין, מחלות רקע, TNF-α inhibitor ואורך הזמן הטיפול לפני תחילת TNFI פסוריאזיס. במחקר נסקר הרקע הרפואי של המטופלים בשישה חודשים או יותר שקדמו ל-TNFI פסוריאזיס (התיקים הרפואיים של קבוצת הביקורת נבדקו באותם זמנים בהתאמה) על מנת לדלות מידע לגבי הסיכון הפוטנציאלי וגורמי הסיכון החיצוניים. הגורמים חולקו לקטגוריות הבאות: (1) אבנורמליות סרולוגית, (2) אירועים אקוטיים, (3) גורמים סוציאליים.

החוקרים מצאו כי בהשוואה לקבוצת הביקורת, יחס הסיכויים (OR) היה גבוה משמעותית בקבוצת המקרים של TNFI פסוריאזיס עבור גורם הסיכון המשפחתי (פסוריאזיס משפחתית) (OR, 16.0) עבור גורמי עקה פסיכולוגיים אקוטיים (OR 3.14) וכמו כן נמצאה קורלציה גבולית עם שימוש בטבק (OR, 1.76).

לסיכום, התוצאות הצביעו על כך שהיסטוריה משפחתית של פסוריאזיס, גורמי עקה פסיכולוגים ושימוש בטבק עלולים להוות גורמי סיכון להתפתחות TNFI פסוריאזיס. לקיחת היסטוריה מפורטת של המטופלים כאשר חושדים ב-TNFI פסוריאזיס יכולה להיות שימושית בזיהוי מטופלים בסיכון ל-TNFI פסוריאזיס.

מקור: 

Jason Ya, MD. (2020). American academy of dermatology. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.06.081

נושאים קשורים:  היסטוריה משפחתית,  פסוריאזיס,  מעכב TNF,  מחקרים
תגובות