פרופ' חיים ביטרמן

 

מנהל מדעי של המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות