פרופ' ישראל שטראוס

 

מנהל אגף בריאות הנפש, מרכז רפואי מעייני ישועה; חבר בלשכה לאתיקה של הר"י